Mandag har det vært ekstraordinært fylkesting.

Fylkestinget vedtok at de hovedsakelig ønsket sammenslåing av alle de tre nordnorske fylkene. Subsidiært går fylkestinget inn for sammenslåing av Finnmark og Troms med grensejustering i sør, slik at fremtidig grense går ved Tysfjord. Senterpartiet og Rødt stemte mot forslagene og ønsket ikke en region.

Skeptisk

Senterpartiet slaktet sammenslåingsplanene i debatten.

– Det er ingen tvil om at dette er en uferdig reform uten innhold. Fylkestinget har tidligere gjort vedtak om at vi har klare forventninger til at denne meldinga må fylles med nye oppgaver. Det har ikke skjedd, og det er sterkt beklagelig, sier Sps Sandra Borch, og fortsetter:

– Vi mener også at frivillighet er viktig og når vi ser at Nordland og Finnmark har klare vedtak om at de ikke ønsker sammenslåing, så mener vi at det ikke er noe grunnlag for sammenslåing. Det blir "borgerkrig” mellom de nordlige fylkene når vi vil slå oss sammen, samtidig som Finnmark og Nordland ikke ønsker det. Et ekteskap må være frivillig for å fungere, sier Borch.

Skillelinjer

Arbeiderpartiet forsvarte vedtaket, og går inn for én region.

– Her går det skillelinjer på kryss og tvers av ulike partier og også på lokalt og regional nivå. Også mellom regjeringen og samarbeidspartene er det uenighet.

Dette handler ikke om hva de ønsker i Nordland eller i Finnmark, men om hva vi ønsker i Troms, sier Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal.

Fylkesrådet består av Ap, Venstre, Krf og Sp. Frp og Høyre kritiserte fylkesrådet for å være splittet i saken.

– Hvordan kan vi vite at fylkesrådet vil følge opp saken helhjertet, når Senterpartiet er mot forslaget som har flertall fylkestinget, sier Høyres Benjamin Furuly.

Stortinget vil gjøre endelig behandling av regionreformen i juni.