Mobileieren vurderer å anmelde etter Navarsete-meldingen

foto