KVALØYSLETTA: I dag fikk elever fra Kvaløysletta ungdomsskole og Storelva ungdomsskole besøk av Ole R. Vestøyl og Anders Skjelbred fra organisasjonen «Bruk hue». Duoen har som mål å redusere andel barn og unge som opplever nettmobbing fra dagens 15 prosent til null.

– 15 prosent av barn og unge i Norge opplever mobbing på nett. Det er veldig mange, og et veldig høyt tall sammenlignet med andre land i Europa, sier Vestøyl.

Tre av fire endrer vaner

Han brukte blant annet video som virkemiddel under foredraget, og viste situasjoner som er lett for ungdommene å kjenne seg igjen i.

– Tilbakemeldingene vi får er at elevene opplever å lære mye nytt. Tre av fire barn og unge endrer faktisk nettvaner etter å ha hørt foredraget. Det gjennom for eksempel å holde mobilkoden privat, være mer kritiske til hvilke bilder de legger ut av seg selv og at de tenker seg om før de legger igjen kommentarer, forteller Vestøyl.

Engasjerte

Ungdommene på Kvaløysletta og Storelva ungdomsskole engasjerte seg i foredraget, og tok jevnlig ordet. Mange var eksempelvis enig i at det er lettere å være «tøff i trynet» på nett, og mange unngår helst å si fra til mamma og pappa dersom de opplever noe vanskelig på nettet.

– Foreldre blir så fort hysteriske, det er det dere tenker? Det kan godt hende dere har rett, men all vår erfaring viser at det blir mye lettere å forholde seg til problemene hvis man snakker med noen om det. Det trenger ikke være mamma eller pappa, men kanskje dere kan prate med en tante eller en lærer, foreslo Vestøyl.

Foreldre

Han mener den største mobbearenaen på nett i dag er Snapchat, fordi det er det mediet som er størst blant ungdommen for tiden.

– Mange unge tror at det de sender ut forsvinner, fordi det er det Snapchat reklamerer med, men det er viktig å vite at det ikke forsvinner. Det kan ligge på nett til evig tid, sier Vestøyl.

«Bruk hue» holder også foredrag for foreldre på kveldstid denne uken, og Vestøyl understreker viktigheten av at foreldre engasjerer seg i nett- og mobilbruk.

– Foreldre må være digitale rollemodeller for ungdommene, og det er viktig at de følger med. Det viktigste rådet jeg gir foreldre er: «Vær nysgjerrig!», sier Vestøyl.

Et problem

Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett, er klar på at mobbing er et problem i Tromsø.

– Dette er dessverre et problem vi må jobbe ganske mye med, sier han.

Sollund deltok selv på foredraget for barneskoleelever på mandag, og har i sin tid som byråd måtte jobbe med flere mobbesaker.

– Det som kom godt fram under foredraget er at man må jobbe systematisk med mobbing, og alltid ha fokus på å bekjempe det. Jeg håper så mange foreldre som mulig deltar på foredragene på kveldstid denne uken, sier byråden.