Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i november

foto