UiT-forsker avdekket at Skandinavias eldste plankebygde båt er fra Senja – danker dansk myrkano av tronen

FUNN: Dette spantet ble funnet på Grunnfarnes på Senja i 1974. Ny testing viser at det er 2.500 år gammelt. Alle foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum (Kart: Kartverket)