Troms-bilistene verstinger på ulovlig mobilbruk – og problemet øker