– Det er ikke det at UNN ikke ønsker å utvikle operasjonsstuene, men det må finansieres