Det skriver NRK Sørlandet i en artikkel.

– Denne saken er svært alvorlig og viser med all tydelighet at hensynet til gjerningsperson har veid tyngre enn hensynet til de fornærmede barna, sier Endre Bendixen, juridisk rådgiver i stiftelsen til NRK.

Stiftelsen har derfor meldt politimesteren i Troms, Astrid Nilsen, til Spesialenheten for politisaker.

Det var for knappe to uker siden at en 17 år gammel jente som hadde flyktet fra krigen i Ukraina angivelig ble voldtatt av tromsømannen i 20-årene.

foto
TILBAKEVISER TJENESTEFEIL: Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes sier at politiet i Troms ikke mener seg å ha begått noen feil, men sier at man stiller seg positiv til at deres handlemåte blir gransket. Foto: Ronald Johansen

Mannen står tiltalt for en rekke overgrep og voldtekter av mindreårige, men har ikke sittet i varetekt i påvente av rettssaken som starter om snaue to uker.

– Vi mener det er gjort tjenestefeil eller grovt uaktsomme tjenestefeil, når mistenkte ikke ble varetektsfengslet sommeren 2021, sier Bendixen til NRK.

Visepolitimester i Troms, Einar Sparboe Lysnes, håndterer saken internt i Troms-politiet, og sier til NRK at etaten ikke mener seg å ha gjort noe feil i denne saken.

– Vi kan ikke se utifra de vurderingene som ligger til nå at vi har gjort noen feil. Når vi nå får en anmeldelse synes vi det er helt greit. Så får spesialenheten for politisaker vurdere om det er begått feil fra vår side og eventuelt om de feilene er såpass grove at det kan være snakk om straffbare feil, sier han til NRK.

Tidligere denne uka uttalte politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen at politiet «skulle ønske at vi vurderte spørsmålet om varetekt annerledes».