Lærerstreiken: – Sannsynligheten for skolestenging er ganske stor