Mange ulovligheter har blitt avslørt i torskefisket i påsken.

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Tips

«Kontrolloffensiven i torskefisket viser seg at utvidet kontroll var nødvendig også i en tid der mange tar en pause fra fisket», heter det i meldingen, og henviser til at det ble avdekket en rekke ulovligheter også i påskehøytiden.

Noen av ulovlighetene som ble avdekket, kom etter tips.

«Tipsene dreier seg ofte om manglende røkting og føring av fangst på fartøy som ikke har fisket selv. Det er i tillegg avdekket flere tilfeller av underrapportering av fangster», informerer Fiskeridirektoratet.

I noen tilfeller var avviket mellom innmeldt og seddelført fangst godt over 20 prosent.

– Dette representerer verdier for flere hundre tusen kroner. Dette omfanget har vi ikke sett tidligere i vinter. I tillegg har vi sett at det føres fangst på fartøy som ikke har vært i fiske, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland i pressemeldingen.

Brudd på landingsforskriften

«Ved enkelte anlegg har kontrollene avdekket at landingsforskriften ikke følges. I første rekke gjelder det manglende adskillelse av fangster, merking av fangster og føring av journal. Det kan lett skapes et inntrykk av at ansvarlige på flere av mottakene ikke har satt seg inn i landingsforskriften», melder direktoratet.

I tillegg til flere lag av inspektører som utfører landings- og mottakskontroller har Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste også vært til stede på havet i hele påsken.

Kontroll nødvendig

Det er gjennomført 86 tilfeldige kontroller på havet med spesiell oppmerksomhet på merking av redskap, på røkting og på inn- og utmelding av redskap i sjøen.

– Tilbakemeldingene fra Sjøtjenesten gir grunn til skuffelse. De fleste har ingen problemer med å melde inn redskap, men melder ikke disse ut igjen ved røkting. Noe av de manglende utmeldingene skyldes tekniske utfordringer, mens mange rett og slett unnlater å melde ut redskapene, sier Andersen.

Andersen peker også på at det er flere tilfeller der det røktes bruk som tilhører annet fartøy, og mange som er pålagt innmelding via kystfiskeappen melder ikke inn fangst. Dette gjelder spesielt de som har kongekrabbetillatelse.

– Dette viser at utvidet kontroll både ved landing og mottak av fisk og på sjøen er nødvendig, sier Andersen.