Endringer i Næringsforeningen: Andreas overlater styringen til Andreas

foto