Representanter for miljøet de omkomne tilhørte: – Vår viktigste jobb er å ivareta de som er berørte

foto