Fire russiske fartøy ligger til havn i Tromsø akkurat nå: – Det har ikke hatt så høy prioritet