Det er døgnenhet ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms i Harstad som foreslås nedlagt.

– Vi har fått anmodning om å se på hvordan vi kan jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. To arbeidsgrupper er satt ned, en ledet fra Silsand og en fra Narvik, som har utarbeidet forslag. Gruppen fra Silsand foreslår å legge ned døgnenheten enten i Harstad eller Narvik. Gruppen ledet fra Narvik har forslag om legge ned enheten i Harstad, sier tillitsvalgt og vernepleier Randi Skavhaug.

Forslagene sendes på høring onsdag neste uke.

Besparelse på 20 millioner

Skavhaug frykter at en eventuell beslutning vil tas tidlig, og mener det er viktig å være på ballen på et tidlig stadium.

I skrivet fra arbeidsgruppen i Narvik står det at «døgnenhet nedlegges», som vil medføre reduksjon av ti plasser samt frigjøring av 20,6 millioner kroner.

– Det er klart at forslaget legger opp til at det skal spares penger, sier Skavhaug.

Arbeidsgruppen ledet fra Silsand skriver følgende i sin skisse:

«Døgnenhet deles mellom SPHR Sør-Troms og SPHR Ofoten (ikke bestemt lokalisering, reduksjon 9 eller 10 plasser avhengig av valg, frigjør 19,8 eller 19,7 mill. kr. avhengig av valg)».

– Tilbudet vil bli dårligere

Sjokket var stort da beskjeden om at døgnenheten foreslås nedlagt kom tirsdag.

– Vi representerer ei svak gruppe i samfunnet, som ruser seg og har psykiske problemer. Tilbudet vil bli veldig mye dårligere i Harstad dersom det skal forsvinne – det er noe alle de ansatte jeg representerer tenker, sier Skavhaug.

I senere tid har også åpningstiden til ambulant akutteam blitt redusert, ifølge Skavhaug, som mener at det nye forslaget føyer seg inn i rekken over nok en post hvor det skal spares penger.

TILLITSVALGT OG VERNEPLEIER: Randi Skavhaug. Foto: Håkon Wikan

20 arbeidsplasser

Døgnenheten består av rundt 20 arbeidsplasser.

– Da jeg begynte å jobbe ved døgnenheten, var det mye av planlagte innleggelser. I dag er det mye akuttinnleggelser, som er personer med selvmordsfare. Det snakkes om at vi må få ned selvmordsstatistikken, at det må satses på rus- og psykiatriomsorg. Istedenfor foreslås det at døgnenheten skal legges ned, sier Skavhaug.

Driftsleder Gina Marie Johansen ved UNN Harstad sier at det pågår en omfattende endringsprosess i psykisk helse og rusklinikken, der det ses på muligheter for hvordan de i fremtiden kan organisere tjenestene sine i hele UNN, ikke bare Harstad.

– Dette er en pågående, helhetlig intern prosess der ansatte, tillitsvalgte og ledelse medvirker. Jeg forstår at det i den forbindelse har blitt foreslått å se på nedleggelse av døgnenheten til fordel for å styrke poliklinikk, ambulant akutteam og FACT-team. Det understrekes at nedleggelse av døgnenheten kun er ett av flere forslag som skal vurderes, og prosessen gjennomføres med bred medvirkning og en høringsperiode for interne og eksterne samarbeidspartnere, sier Johansen.

GINA M. JOHANSEN: Driftsleder ved UNN Harstad. Foto: Frank R. Roksøy