Politiaksjon i sentrum – person ført ut av hotell med håndjern