Streiken er inne i sin femte uke, og det er lite tegn til bevegelse mellom partene. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta er derfor pålagt å møte igjen.

Over 3.000 barnehageansatte er tatt ut i streik. Striden dreier seg i hovedsak om pensjon. De streikende krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år.

Jørn Tommy Schjelderup i PBL på vei inn til Riksmekleren. Foto: Heiko Junge / NTB

PBL mener kravet vil medføre bedre pensjonsordninger for ansatte i private barnehager enn i kommunale barnehager.