Arkitektkontoret Space Group Company har søkt kommunen om endring av form og plassering på nabobygget til selve passasjerterminalen. Bygget, i planen kalt bygg B, har et areal på 1.000 kvadratmeter i to etasjer. Endringen av plasseringen fordrer dispensasjon fra byggegrensa. I utgangspunktet var bygget trapesformet, med ett spisst hjørne.

Mindre spennende

– Vi mener det kvadratiske bygget ikke innehar de kvaliteter som det med spiss har. Det har vært mye fokus på visuelle kvaliteter og godkjenningen de fikk var basert på det arkitektene har presentert i planprosessen. Når de vil endre formen, kommer de i konflikt med byggegrensen, sier byggesakssjef Laila Falck i Tromsø kommune.

I kommunens vurdering av søknaden går det fram at endringene vil gi bygget et mer monotont uttrykk, og fremstår som en mindre spennende og attraktiv bygning.

– Vi ønsker den opprinnelige formen på bygg B, som har vært forutsetningen i planprosessen, sier byggesakssjefen.

Saken fortsetter under bildet

foto
MONOTONT: Byggesakssjef Laila Falck på Byutvikling mener det nye blir for monotont.

Avslår søknad

Byutvikling har tidligere i planprosessen også vært kritisk til løsningen for de tekniske rommene i selve passasjerterminalen, men har ikke hjemmel for å nekte endringene. Byutvikling avslår imidlertid søknaden om dispensasjon fra byggegrensen for bygg B, fordi kravene til dispensasjon ikke er oppfylt.

– Endringen fører til en form som er svært tradisjonell og lite nyskapende og spennende. Byutvikling opplever at volum og fotavtrykk fører til at bygningen får en svært enkel utforming og ikke bidrar til et særpreg og spennende bygningsvolum eller utforming, heter det i vedtaket.

Begrunnes bedre

Det pågår nå en diskusjon mellom byutvikling og arkitektene om bygg B. I slutten av mars var det møte mellom arkitektkontoret og byutvikling om endringene som ønskes gjort.

– Vi har bedt Space Group begrunne bedre valg av form på bygg B. På møtet ba vi dem begrunne det arkitektonisk og vurdere det på nytt. Så får vi se om vi fremdeles står på det vi sa først, sier Laila Falck.