– Dette er et klart brudd mot barns rett til personvern. Det er uakseptabelt med overvåking på stellerom og i barnehager. Det vil skape en falsk trygghet, og hvis det er noen som er så ond og utspekulert at de vil misbruke barn, så tror jeg ikke at kameraovervåking vil stoppe dem, sier Brage Larsen Sollund, byråd for utdanning i Tromsø.

– Videoer kan misbrukes

Sollund er selv far, og vil ikke at sønnen skal filmes.

– Jeg vil ikke at min sønn skal overvåkes når han skiftes bleie på i barnehagens stellerom. Vi må huske på at også slike overvåkingsvideoer kan misbrukes, sier han.

– Det er lett å miste hodet i diskusjonen om hvordan konfrontere slik ondskap som overgrep mot barn. Særlig når man ser hvilke hendelser som har kommet fram i Tromsø og i Bergen. Men det vi trenger er ansatte med kunnskap og kompetanse som blir godt skolert. I Tromsø har alle ansatte fått et nettkurs som skal hjelpe dem å oppdage diverse tegn som forekommer om barn blir misbrukt.

Trenger menn

Byråden mener det finnes andre løsninger for å unngå overgrep mot barn.

– Vi må passe på at vi ikke ugleser menn, for vi trenger menn som rollemodeller i barnehagene. Jeg har møtt mange barnehageansatte som byråd, og de aller fleste som jobber i barnehage gjør det fordi de brenner for ungene og vil gi dem en god oppvekst. Det finnes dessverre noen råtne egg i kurven, og de skal vi luke ut, men overvåking er uaktuelt og feil sted å begynne. Et av de viktigste tiltakene vi gjør er i stede å bygge åpne og transparene barnehager, slik at det er vinduer på stellerom. Man må også unngå for mange situasjoner hvor én ansatt er alene med barn, sier Sollund.