– Vil egentlig ikke vite hvor mange som så på

Jenny Yan Alvarstein og Trygve Tidemann Bjørklund talte fra Kongsbakken. Foto: DANIEL LILLEENG