Det er spesielt ett punkt i planbestemmelsene som faller de to eiendomsutviklerne tungt for brystet. Det er at det ikke gis tillatelse til nye søknadspliktige tiltak innenfor området Midtbyen, før området inngår i en områderegulering.

Feil strategi

De mener dette vil legge sterke begrensninger på virksomheten og foreslår bestemmelsen fjernes i sin helhet.

– Dette vil stoppe all utvikling til ny områderegulering er på plass, en gang i fremtiden. Det sies ikke når den skal være ferdig, noe som skaper usikkerhet for oss. Det er helt feil strategi å stoppe hele utviklingen på Stakkevollveien. Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig; utvikle området samtidig som man har blikk på fremtiden, sier direktør Eirik Espejord i Kræmer Eiendom til iTromsø.

Uheldig og ødeleggende

I merknadene til kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollveien foreslår Kræmer Eiendom derfor at bestemmelsen fjernes i sin helhet. Årsaken er at den strider mot utviklingen i området, en utvikling som er avhengig av kontinuitet og forutsigbarhet.

– Det er ikke vanskelig å støtte tanken om en områdeplan, men det vil være svært uheldig og direkte ødeleggende å legge lokk på den etterspurte og ønskede omdanningen som nå skje i området. Det er videre uakseptabelt og overraskende at det foreslås en bestemmelse som stanser utviklingen tatt i betraktning at det er meget vel kjent at det pågår omfattende arbeid innenfor området, heter det i merknaden.

50-årsperspektiv

Selv om Kræmer Eiendom er kritisk til deler av planforslaget, mener Espejord det også inneholder mye positivt.

– Det er mye bra i tankegodset til kommunen og de er inne på riktig spor med storyboardet. Men skal de lykkes må næringslivet være med på laget.

Siden planforslaget har et tidsperspektiv på 30–50 år, med alt det innebærer av utvikling, mener han det bare er å vende blikket 50 år tilbake i tid.

– Byen hadde akkurat fått Tromsøbrua, flyplassen og Ishavskatedralen, mens verken UiT, Fokus kino, UNN eller Sandnessundbrua var bygd. Byen har doblet seg i folketall, og om 50 år er det kanskje 120.000 til 130.000 innbyggere. Da vil området sentrum-Breivika kunne utvikles til den urbane bydelen Tromsø trenger, sier Espejord.

Bygger for Helse Nord

Kræmer Eiendom er i full gang med utvikling av eiendommen ved Stakkevollveien. De bygger nytt næringsbygg hvor Statens vegvesen skal flytte inn om et år og har inngått avtale om etablering av apotek på gateplan mot Stakkevollveien. I tillegg bygger de boligblokk og har planer om å bygge flere boliger.

Nå har de også vunnet konkurransen om å bygge næringsbygg for Helse Nord, som betyr utvidelse av veivesenbygget sørover.

– Utvidelsen var planlagt, men utsatt inntil leietaker var på plass. Helse Nord skal flytte inn første halvår 2019.

Planarbeid i 24 år

Bjørn Eiendom, som eier store områder på østsiden av Stakkevollveien, reagerer også på deler av planforslaget. De mener det vil legge «sterke og ubegrunnede begrensninger på eksisterende næringsvirksomhet ved å nekte ethvert søknadspliktig tiltak innenfor området».

– Det foreliggende planforslaget oppstiller samlet sett så betydelige skranker for utbygging at det er lite sannsynlig at det kan skje noen reell utvikling av planområdet i overskuelig fremtid. For Midtbyen vil den umiddelbare konsekvensen av planforslaget være at utviklingen stopper opp i flere år. Det er betimelig å minne om at det er blitt arbeidet med konsepter for omdanningen av planområdet i 24 år gjennom to kommunedelplaner og nå forarbeidene til en tredje, skriver Bjørn Eiendom i sine merknader.

De viser samtidig til at det i løpet av denne perioden er bygget hus for politi og brannvesen, nytt bygg på Trofi-tomta og tre bygg på Kræmer-tomta

– Det er alt, slår Bjørn Eiendom fast.