Brannmannskapene har kontroll på skogbrann i Folldal