Uten motkandidater ble Iversen valgt til Troms Frps nye fylkesrådsleder. Hun tar dermed over etter Line Miriam Sandberg som har blitt statssekretær og ikke stilte til valg.

– Det er en stor ære å få den tilliten og å ha et samlet fylkeslag bak seg. Det er hyggelig at alle lokallagene stilte seg bak meg så mye at de ikke stiller noen andre kandidater, sier Iversen.

Iversen har vært aktiv i Frp i over 20 år, i lokal-, fylkes- og rikspolitikken. Tidligere har hun vært statssekretær for Sylvi Listhaug, varaordfører og vara på Stortinget. Siden 90-tallet har hun sittet i kommunestyret i Harstad.

– En krevende periode

Den nye fylkeslederen skal nå jobbe med sammenslåingen mellom Troms og Finnmark Frp.

– Det er en krevende og viktig periode vi nå går inn i med sammenslåingen av de to fylkeslagene. Det vil være mitt hovedfokus fremover, samt å samle laget fram mot kommune- og fylkestingsvalget neste år, sier Iversen, og fortsetter:

– Det er også viktig å ha en klar stemme fra nord sørover. Vi må klare å fronte den posisjonen Nord-Norge skal, og bør, ha fremover. Denne landsdelen bidrar med enorme ressurser som betaler for hele landet, og vi bær bli tilgodesett med bra og viktig infrastruktur.

Dette er det nye fylkesstyret i Troms Frp:

  • Eivind Stene, politisk nestleder

  • Ida Gårseth Hov, organisatorisk nestleder

  • Vidar Langeland, studieleder

  • Bjørn Gunnar Jørgensen, medlemsansvarlig

  • Jimmy Fossan Skogeng, styremedlem

  • Sten Egil Nystad, styremedlem

  • Britt Hege Alvarstein, 1. varamedlem

  • Geir Braathen, 2. varamedlem

  • Liv Gramstad, 3. varamedlem

  • Marita Olsen, 4. varamedlem