Mener høyhusvedtak i Vestregata er ugyldig

klager: Fortidsminneforeningen mener kommunestyret planvedtak for Vestregata 20–22 er ugyldig. ILLUSTRASJON: AT Plan & Arkitektur