LO-lederen i Tromsø trekker seg med øyeblikkelig virkning