Høyre trekker seg fra ordførerens økonomiutvalg: – Et organ for sandpåstrøing

foto