Gir 5 mill. for at de som ikke er i stand til å ta bussen skal få varer kjørt hjem

foto