Høyre, Frp og Nei til bompenger mener Arctic Center-nei var ugyldig. Nå varsler de juridisk omkamp

foto