Vil tvangskjøpe Trollvassbu-tomta, men forventer at turlaget også betaler

foto
VIL TVANGSKJØPE TOMTA: Under kommunestyremøtet onsdag ble det bestemt at kommunen skal tvangskjøpe Trollvassbu-tomta.