Fotobokser med snittmåling forhindrer ulykker

foto