Frykter fordobling av demenstilfeller innen 2050: Tromsø-forskere undersøker om blåbær kan være kuren