Turkompis om Eivind Smeland: – Han var en venn av de helt sjeldne

foto