Politiet måtte gripe inn overfor fulle 14-åringer i sentrum

foto