Flere kommuner i Norge har iverksatt tiltaket – og Reinen barneskole er skole nummer to i Tromsø som innfører en vennebenk. Benken er kjøpt inn til elevene av arbeidsutvalget i foreldrerådet på Reinen skole, og er døpt «Blimedbenk1».

– Hvis man er alene ute i skolegården, så kan man sitte her for å vise at man er på utkikk etter noen å leke med. Man kan også være flere som setter seg ned for å invitere enda en eller to med på leken, sier sekretær i elevrådet, Sofia Aasheim Bjerkås.

Tiltak for alle

Ideen oppsto når elevrådet gikk rundt i klassene for å samle ideer til tiltak skolen kan iverksette.

– Ideen kom fra en elev på skolen som foreslo å få inn en vennebenk. Vi syntes det var en god idé, og tok den derfor videre, sier Bjerkås.

Ann Tone Håkonsen er elevrådslærer på skolen, han opplyser at benken er et viktig tiltak for alle barn.

– Vi skal gjøre det naturlig for elevene både å invitere hverandre med på lek og å be om å bli invitert. Det skal ikke være noe negativt å sitte på benken, og alle elevene skal oppfordres til å ta den i bruk, sier Håkonsen.

Følger nøye med

I tillegg skal lærerne være til stede i skolegården for å passe på at benken blir tatt positivt i bruk.

– Vi skal følge nøye med på benken og passe på at den blir brukt på positivt vis. Vi vil at det skal bli lett å bli inkludert, selv om vi ikke opplever at dette har vært et problem hittil, tilføyer Håkonsen.

Elevrådet har allerede gått rundt i klassene for å snakke om benken og få et inntrykk av elevenes holdninger til den.

– Vi gikk rundt og spurte elevene om de kunne tenkt seg å sitte på benken. Alle fra første til fjerde klasse svarte ja, mens noen av de eldre elevene var litt mer skeptiske, forteller elevrådsrepresentant Therese Johansen.

Trivselsleder på Reinen, Anette Rydningen Bjerkås, forteller at å sitte på benken i all hovedsak skal bety at man vil leke.