I 2015 ble Glad ferdigutdannet automasjonsingeniør. Etter å ha brukt flere måneder på å lete etter jobb, valgte han å ta en ettårig utdanning i prosjektledelse. Deretter valgte han å bruke kompetansen sin til å starte sitt eget firma – Peek AS.

– Jeg fikk tips om at det var lurt å studere prosjektledelse etter ingeniørstudiet. Så da brukte jeg ett år på det mens jeg jobbet med firmaet, sier Glad.

Firmaet ble opprettet i fjor sommer, men først i år er de ordentlig i gang. Nå jobber han og to kolleger med å tilby bedrifter hjelp til å kartlegge og overvåke installasjoner og anlegg ved hjelp av droner.

Les også: Tromsø-gründer har fått nasjonalt verv

Vanskelig jobbmarked

Glad forteller at avgangselevene i fjor fikk et vanskelig møte med virkeligheten.

– Jeg søkte på flere jobber, men så raskt at det var vanskelig. Mitt kull ble avgangselever midt i oljekrisen, og markedet ble tøft. Veldig få fikk seg jobb etter studiene – jeg tror kanskje at tre stykker fra min klasse fikk seg jobb. Kullet før oss var nærmest garantert jobb.

Det var de ikke forberedt på, forteller han.

– Vi forutså at det skulle være annerledes. Men nå kommer det oppsagte folk fra oljenæringen med mer kompetanse enn vi har, og vi blir andrevalget. Det er forståelig, men veldig synd.

Les også: Etter sju år gikk gründerdrømmen til Vigdis (54) i oppfyllelse

Helt nytt

Glad legger ikke skjul på at det har vært en brå overgang fra å være student til gründer.

– Det har vært en bratt læringskurve. Jeg har jo aldri gjort det før, påpeker han.

Likevel kan Glad fortelle at det har gått veldig bra. Med støtte fra Innovasjon Norge har firmaet kommet godt i gang, og de har allerede fått investorer med på laget.

– Jeg synes det er artig og spennende at folk velger å starte opp noe på egen hånd. Det er en driv i å skape noe selv. Vi ser også at det er et voksende marked innenfor dronebruk, så vi har absolutt valgt rett tidspunkt for dette, tror 28-åringen.

Les også: Høy ledighet koster Norge milliarder

Økende arbeidsledighet

I en rapport utarbeidet av NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, kommer det fram at det er ingeniører og teknologer som har vært mest utsatt for den økende arbeidsledigheten i landet. NITO tror at arbeidsledigheten blant yrkesgruppen vil fortsette å øke gjennom 2016.

– I Troms er arbeidsledigheten generelt lav, men sammenlignet med i fjor, ser vi en markant økning i ledigheten innenfor IKT- og ingeniørfag. Det har kommet som en sen virkning av det som skjer på vestlandet, sier Paul Davies, regionsjef i NITO Nord-Norge.

Tall fra Nav viser at 7.980 ingeniører og teknologer var arbeidsledige i januar i år. Det er 3.171 flere enn i januar 2015. Det vil si at ledigheten blant ingeniør- og IKT-yrker økte med 66 prosent mellom januar 2015 og januar 2016. Det er spesielt ingeniører og sivilingeniører i vestlandsfylkene som har merket ledigheten, på grunn av fallet i aktiviteten innen olje- og gassnæringen.

– Vi tror at økningen i ledigheten vil fortsette, men vi håper at vi vil se en positiv endring i 2017, sier Davies.

Les også: Startet egen luefabrikk – nå har de også åpnet luebutikk

Enklere før

NITO ser en klar endring i arbeidsmarkedet. Tidligere var det lett for nyutdannede ingeniører å få seg jobb.

– De som gikk ut av høyere utdanning fikk tidligere jobb allerede før de var ferdige med studiene. Det har endret seg. Nå gjør de ferdig gode studier og må konkurrere om arbeidsplasser med andre som har mer erfaring. Det betyr at de nyutdannede ikke nødvendigvis kommer først i køen, sier Davies.

Men til tross for den negative situasjonen i arbeidsmarkedet, mener NITO at det fremdeles er et stort behov for ingeniører og teknologer.

– Det er helt klart at det alltid vil være behov for kompetanse. Flere kommuner sier nå at de sliter med å få tak i riktig kompetanse. Vi oppfordrer studenter og ingeniører til å tenke mobilitet når de søker jobb. Se utenfor byen man er i. Det kan være lønnsomt for å komme inn på markedet.

NITO har lenge jobbet med å hjelpe studenter og nyutdannede til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

– Hvert år har vi en uke der vi lærer avgangsstudenter å «selge seg selv» og kompetansen sin. Da forbereder vi dem for arbeidsmarkedet. Dette vil vi fortsette med, sier Davies.