Fredag la gruppeleder Erlend Svardal Bøe og Høyre-nestor Anna Amdal Fyhn fram partiets budsjettforslag for perioden 2017–2020.

Ikke rom for nye tiltak

Tromsø Høyre har tatt for seg budsjettforslaget administrasjonssjefen i Tromsø kommune la fram 8. november, og kommer nå med sine endringer etter å ha fått innspill fra medlemmer, enkeltpersoner, næringsliv og organisasjoner. Mandag er det høring på administrasjonssjefens budsjettforslag.

– Det kan komme små justeringer etter høringen. Det er ikke rom for mange nye tiltak på grunn av det begrensede økonomiske handlingsrommet. Politikerne må prioritere hardere, kutte og omstille, sier Bøe.

Privatisering av tjenester

Dette foreslår Høyre på avdeling for finans: Redusere sykefraværet med én prosent, privatisering av renhold og næringsavfall, eiendomsskatten på 2015-nivå og kutte godtgjørelsene til folkevalgte med to millioner kroner i 2017.

– Én prosent lavere sykefravær utgjør 15,8 millioner kroner. Vi foreslår at 60 prosent av renholdstjenesten konkurranseutsettes i 2017, og hele i 2018. Det vil gi en besparelse på 16 millioner kroner i 2017. Norsk Industri har klaget kommunen inn for ESA fordi de mener Tromsø betaler fem millioner kroner mer enn markedspris for håndtering av næringsavfallet. Eiendomsskatt på 2015-nivå utgjør 3.157 kroner i redusert eiendomsskatt per bolig.

Bedre hjemmetjeneste

For avdeling for utdanning foreslår Høyre tidlig innsats i skolen fra 1. til 4. trinn, realfagsatsing, etter- og videreutdanning barnehage, styrke skolepsykologen med to årsverk, styrking av barnevernet

Avdeling for helse- og omsorg: Ansikt til ansikt (ATA)-tiden økes til 60 prosent, styrke rusfeltet, forebyggende tiltak for eldre og kompetanseløft for ansatte

– Administrasjonssjefen foreslår å øke ATA-tiden fra 45 til 47,5 prosent, vi mener det er realistisk å øke den til 60 prosent. Arbeidsdagen må organiseres på en annen måte, i stedet for å bruke tiden på rapportering og administrative oppgaver. Det må foretas en kritisk gjennomgang av hvordan hjemmetjenesten er organisert og drives på, sier Anna Amdal Fyhn.

Beholder bibliotekfilial

På avdeling for næring, kultur og idrett foreslås at bibliotekfilialen i Kroken opprettholdes, næringsfondet styrkes og gründerkurs for minoriteter.

– Bibliotekfilialen ble oppgradert i 2014 og der kler ikke kunnskapspartiet Høyre å legge den ned, sier Bøe.

Han sier dette budsjettforslaget er det Tromsø Høyre ville lagt fram dersom de styrte.

– Vi vil prioritere sterkere og tøffere. Kommunen er i en økonomisk situasjon hvor alle partier må ta ansvar, det betyr også å ta upopulære avgjørelser, sier Erlend Svardal Bøe.