Flytta svevestøvstasjon bort fra trafikken

tunge løft: Fredag morgen flytta Bydrift denne svevestøvstasjonen fra tverrforbindelsen til Rambergan park ved Dramsvegen. Alle foto: Frank Lande