For ett år siden skrev iTromsø om Ola Giæver jr. sine planer om det han da kalte «sentrumsfortetning» i Kirkegårdsvegen.

Planene går ut på å bygge leiligheter på tomtene til Kirkegårdsvegen 16, hvor han selv bor, og nr. 14, hvor sønnen Joachim M. Giæver bor.

I et brev til Tromsø kommune skriver imidlertid Joachim M. Giæver at det har kommet ham for øre at faren har ført seg selv opp som eier av begge eiendommene i byggesøknaden.

Joachim Giæver skriver videre at han ikke var villig til å «selge noe dersom jeg ikke fikk være en del av prosessen, slik at jeg har anledning til å uttale meg om byggeplanene.» Og slår fast at han ikke har sagt ja til en utbyggelse mellom hans og farens hus og ber om at «saken stoppes til lover og regler i forbindelse med utbygging blir fulgt.»

Han mener også at eierskap er et forhold kommunen burde ha oppdaget i løpet av søknadsprosessen.

Joachim M. Giæver ønsket ikke å uttale seg til iTromsø.

– Jeg tror denne saken beror på en misforståelse mellom oss, og tror nok vi kan finne en løsning på den, sier Ola Giæver jr. til iTromsø.