Seksjonslederen tror bedre finansieringsmodell vil gi bedre tjenester til psykiske syke

foto