Det er det økonomiske aspektet som er hovedårsaken for beslutningen om å innstille driften.

– Det er ikke økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag. Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i FlyViking AS, samtidig som verken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell blir skadelidende, sier styreleder Ola Olsen i en pressemelding.

Et nytt aksjeselskap skal imidlertid opprettes slik at flygingen Ørland–Oslo kan opprettholdes ved å leie inn fly og personell fra andre flyselskaper.

– Kanselleringer og tap av kunder

Det er flere grunner til at flyselskapet nå innstiller driften, i tillegg til økonomi.

– Vi har hatt større tekniske utfordringer med de tre første Dash 8–100-maskinene enn forventet. Dette har ført til mange kanselleringer og tap av kunder. Det har blitt for mange kanselleringer av ruter, og gjennom det refusjoner til våre passasjerer, som har hatt en negativ finansiell effekt for selskapet. Dette har også gjort noe med våre kunders tillit til selskapets evne til å fly som planlagt, sier daglig leder, Heine Richardsen i en pressemelding.

Beklager

FlyViking beklager i pressemeldingen ulemper for kunder som har bestilt flyginger etter 12. januar.

– Kunder bes ta kontakt med selskapet slik at de kan få refundert sine kjøp i henhold til salgsbetingelser og passasjerrettigheter, sier Richardsen.

Problemer med flyplassene

Richardsen sier passasjerenes opplevelse på flyplassene har vært en utfordring.

– Vi har ikke levert godt nok på dette punktet siden vi ikke har kunnet tilby selvbetjent innsjekking som de fleste andre selskapene gjør i dag.

Videre påpeker han at det har vært en utfordring for både kundene og selskapet med bestilling av billetter på nett.

– Vi har ikke hatt muligheter til å distribuere billetter gjennom Amadeus GDS. Dette har gjort at bedrifter som benytter seg av reisebyrå for billettbestillinger ikke har kunnet velge FlyViking. I tillegg ser vi at brukervennligheten i vårt eget system har vært for dårlig. Dette har på sin side gjort det utfordrende for kundene å gjennomføre bestillinger via våre egne nettsider. I etterpåklokskapens eksakte lys burde vi nok ha etablert bedre løsninger for dette fra starten av, sier daglig leder.

Ekspanderte senest i høst

I juni skrev iTromsø at FlyVikings grunnlegger Ola O.K Giæver besluttet å selge to av sine eiendommer i Tromsø som et ledd i å øke selskapets aksjekapital fra 60 til 80 millioner kroner.

Giæver sa da at selskapet ikke var gjeldstynget.

– Nei, overhodet ikke. FlyViking har ikke en eneste krone i gjeld. Vi finansierer hele driften vår med egenkapital.

Samtidig kom nyheten om at Giæver gikk av som styreformann i selskapet for å fokusere på jobben som pilot.

I midten av oktober sa Giæver til iTromsø at FlyViking skulle ekspandere, både med nyansettelser og fly.

Det ble investert i ti nye piloter og ett nytt fly. Giæver meldte også om at det var bestilt enda et fly til selskapet.

– Eksakt når vi henter det hjem, er usikkert. Men flyet kommer med solen på nyåret. Det skal hete Snøfrid. Det er viktig å holde kvinneandelen i selskapet oppe, vet du, spøkte Giæver den gang.

Nå ser det altså ut til at Snøfrid likevel ikke får noen flyturer for FlyViking.

Siterer tysk filosof

Giæver ønsket fredag ikke å uttale seg om saken til iTromsø, men siterer den tyske filosofen Friedrich Nietzsche på sin facebookside.

– German philosopher, Friedrich Nietzsche. Actually, he said; “That which does not kill us, makes us stronger.” Nytt år snart og nye muligheter! Godt Nyttår folkens, skriver Giæver på facebook.

iTromsø kommer tilbake med mer.