Kan varmen fra dataspill modne en avokado? Det forsøker disse ungdommene å finne ut av