Kvinner i blant annet Nord-Troms kan miste det regionale fødetilbudet, skriver NRK. Det viser dokumenter fra Helse Nord som mediet NRK har sett.

– Hvis dette forslaget blir en realitet så blir det nok fakkeltog, og jeg skal gå fremst, sier ordfører i Nordreisa Hilde Anita Nyvoll (Ap) til NRK.

Helse Nord jobber med hvordan fremtidens sykehus i Nord-Norge skal organiseres.

Det interne arbeidsdokumentet som NRK har fått tilgang til, viser at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus, og at det kan bli kraftige kutt innen fødetilbud i hele landsdelen.

Én arbeidsgruppe vurderer nå om fødetilbudet på Sonjatun helsesenter i Storslett skal legges ned.

– Det er helt uaktuelt, vi kommer til å kjempe for dette tilbudet med nebb og klør. Vi kan ikke bygge ned helsetilbud i distriktene samtidig som vi forsøker å bygge de opp, sier Nyvoll til NRK.

Flere andre sykehus ser ut til å være rammet i NRKs oversikt, mens noen sykehus – blant annet i Harstad – ser ut til å skulle bygges opp. UNN i Tromsø ser ikke ut til å være rammet.

Så langt er det bare forslag.

– Helt fra starten av dette arbeidet har Helse Nord vært klar på at alle steiner skal snus i dette arbeidet, sier Tonje Hansen, som leder koordineringsgruppen i utredningsarbeidet i Helse Nord, til NRK.

Styret i Helse Nord skal vedta den endelige planen i april 2024.