20 ekstramillioner til buss og penger til bedre brøyting og tråkking