Bjerkaker-drapet: Sønnen erklærer seg ikke skyldig

foto