Krevde flere millioner fra Tromsø-entreprenør – nå er partene enige