Borch om dyretragediene: – Setter av øremerkede midler til tilsyn