Reiselysten blant nordmenn er lavere enn flyselskapet hadde ventet, og nå ser Widerøe seg nødt til å kutte noen av sine ruter.

– Vi reduserer tilbudet av kommersielle ruter med om lag 8 prosent fra september. Det er lavere reiselyst enn det vi hadde forventet, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen til E24.

Ifølge Nilsen betyr det omtrent 20 avganger om dagen. Flyselskapet har om lag 430 daglige avganger.

Noen av Widerøes kommersielle ruter er går mellom Bergen og Stavanger, Bergen og Trondheim, Oslo og Göteborg og Tromsø og Hammerfest.

Nilsen viser til folks lavere disponible inntekt som bakteppe for den reduserte etterspørselen etter flyreiser, og tror det dermed vil påvirke hele flybransjen.

– Hvordan ser sommeren ut?

– Sommeren er bra. Det er høyt ferietrykk, og da reiser folk. Det er mer når vi kommer over til normal virksomhet igjen at vi forventer at folk vil prioritere litt hardere, sier Nilsen.

Den delen av selskapet som tilbyr anbudsruter på oppdrag av Samferdselsdepartementet vil ikke bli berørt, ifølge Nilsen.

Lavere kabinfaktor i juni

Widerøe opplever en nedgang i kabinfaktoren med 4,1 prosentpoeng i juni, og en lavere etterspørsel enn forventet i sommerferien, ifølge en pressemelding mandag.

Flyselskapet har møtt utfordringer med en svekket norsk krone, høye drivstoffpriser og flypassasjeravgift, og har ikke klart å overføre disse kostnadene til prisen på flybilletter.

For å stimulere til økt etterspørsel og kabinfaktor, har selskapet intensivert salgskampanjen og tilpasset prisene til et mer prissensitivt marked, ifølge meldingen.

Widerøe-sjef Stein Nilsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Markedet er fremdeles krevende og vi ser at etterspørselen etter flyreiser åpenbart preges av tøffere, økonomiske tider, sier Nilsen i meldingen.

Skrinlegger prosjekt

Flyselskapets planer om å være «launch operator» på det planlagte elflykonseptet til Tecnam P-Volt er skrinlagt som følge av at Tecnam legger konseptet til side.

Widerøe er i dialog med flere andre store flyprodusenter om utvikling av fossilfrie konsepter, ifølge meldingen.

– Widerøe løpende vært orientert om utfordringene med batterikapasiteten på Tecnams elflykonsept. Det er derfor ingen overraskelse at dette prosjektet legges til side, sier konsernsjef Stein Nilsen.

– Vi er i dialog med en rekke aktører i markedet, og Tecnams beslutning har hverken endret vår ambisjon eller tidslinjen for innfasing av elfly på kortbanenettet, avslutter Nilsen.

Selskapet planlegger fortsatt for første kommersielle fossilfrie flyging i 2028, og innfasing av et fossilfritt alternativ til kortbaneflåten i første halvdel av 30-tallet.