Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune hvor Statskog er grunneier.

– Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv. Statskogfondet underbygger dette samfunnsoppdraget og er en del av oppfølgingen av samfunnsansvaret vårt, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Totalt to millioner kroner utbetales fra fondet hvert år, med en million kroner i hver av regionene Nordland og Troms.

Tildelinger vil som hovedregel ligge mellom 50.000 kroner og 200.000 kroner.

I 2021 ble det blant annet gitt støtte til villmarksmesse, stisykkeltilbud, sherpasti og utvikling av lokal mat og treforedlingsindustri. I Midt-Troms fikk Senja turlag og Nerbygda ve og vel fem tusen kroner hver.