Statsadvokaten ber om ny etterforskning av Silje-saken