Sykehus og kommuner krever vaksinestatus fra praksisstudenter

Her er helsepersonell i behandling på intensiven på Universitetssykehuset Nord-Norge i november. Foto: Ronald Johansen