Disse stiller til valg i Nord-Hålogaland bispedømme

foto